Wyciągarka

Zasady wykonywania lotów holowanych w klubie Born To Fly


Zasady ogólne

 • wymagane WAŻNE w chwili startu uprawnienia do latania na paralotni (ŚK) oraz do lotu za wyciągarką (H),
 • wymagane WAŻNE w chwili startu ubezpieczenie OC dla paralotniarzy
 • wymagane radio 2m
 • po starcie i opuszczeniu rejonu lotniska należy przestawić radio na inną częstotliwość
 • pierszeństwo startu mają członkowie teamu BTF
 • po podpięciu do liny należy wystartować bez zbędnej zwłoki. Piloci przedłużający start bez uzasadnienia zostają przesunięci na koniec kolejki.

Procedura Startu na wyciągarce BTF:

 1. Kierownik startu: Na linie startuje Kowalski na białym Synergy, Wiatr czołowy 2 m/s, włącz silnik!
 2. Wyciągarkowy: Po uruchomieniu silnika powtarza informację i zgłasza - silnik pracuje.
 3. Kierownik startu: Pilot gotów, podczepienie sprawdzone
 4. Wyciągarkowy: Powtarza informacje,
 5. Pilot: Podaje do kierownika startu komendę - Jazda!
 6. Kierownik startu: Do wciągarki podaje komendę - Jazda, jazda, jazda!
 7. Wyciągarka podaje ciąg.
W razie konieczności przerwania holowania podawana jest komenda: Stop, stop, stop!
Opłata za hole 

Aktualna cena za hol to 20 zł
Opłata jest uiszczana operatorowi wyciągarki PRZED startem.


Częstotliwości radiowe 

Na starcie wyciągarkowym i w komunikacji z wyciagarką obowiązuje częstotliwość 146.100

W celu organizacji i zapewnienia poprawnej i bezpiecznej komunikacji radiowej po wykonaniu holu (deklaracji odejścia na przelot) PILOT zmienia częstotliwość na dowolną wybraną (sugeruje się aby była to częstotliwość 146.300)


ZASADY UMAWIANIA SIĘ NA HOLE 

Zasady umawiania sie na hole są takie same jak na klasyczne latanie. 
Na stronie Born To Fly w "Planowane wyjazdy PG" umieszcza się ogłoszenie, na ktore wpisują się osoby chętne na dany wyjazd.
Organizacja transportu jest dowolną sferą każdego z uczestników.


Miejsca do holowania 

Miejsce na starty holowane wybierane jest na bieżąco i podawane w planach lotów PG na stronie Born To Fly.

Aktualnie latamy na lotnisku w okolicach Birczy (Krajna)


Program szkolenia wyciągarkowego, kierownika startu oraz uprawnień H 

  5. Szkolenie do uprawnień dodatkowych wpisywanych do osobistego dokumentu praktyki lotniczej pilota lub zaświadczeń wydawanych przez Szkołę "Aerokrak"

  5.1. Program obejmuje następujące uprawnienia:

  - Do wykonywania lotów za wyciągarką,
  - Kierownika startów holowanych,
  - Do obsługi wyciągarki /wyciągarkowy/.

  5.2. Cel szkolenia.

  Celem szkolenia do lotów holowanych jest zapoznanie szkolonych pilotów z odmienną techniką wykonywania startu i lotu. Po jego zakończeniu szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem na holu, utrzymaniem właściwego kierunku lotu, wyczepieniem oraz zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa.

  5.3 Szkolenie do lotów holowanych składa się z trzech części:

  5.3.1. Szkolenie teoretyczne trwa 2 godziny i obejmuje następujące zagadnienia:

  5.3.1.1. Systemy holowania.

  - holowanie ręczne,
  - holowanie za ruchomym środkiem ciągu przy pomocy rozwijarki, lub liny o stałej długości połączonej z holownikiem poprzez wskaźnik siły ciągu,
  - holowanie za wyciągarką stacjonarną.

  5.3.1.2. Mechanika lotu za holem.

  - rozkład sił w locie,
  - fazy toru wzlotu,
  - obciążenie skrzydła w poszczególnych fazach,
  - prędkość postępowa i prędkość wznoszenia,
  - holowanie z nawrotami.

  5.3.1.3. Technika pilotażu.

  - start,
  - lot wznoszący,
  - wyczepienie,
  - zejście z kierunku powyżej 90 stopni (lock out),
  - postępowanie przy braku wyczepienia holu,
  - holowanie z nawrotami (tylko dla pilotów ze świadectwem kwalifikacji).

  5.3.1.4. Warunki atmosferyczne.

  - wpływ siły i kierunku wiatru na tor i efektywność lotu,
  - wpływ termiki na profil i tor lotu,
  - wyładowania atmosferyczne i związane z nimi niebezpieczeństwo.

  5.3.1.5. Organizacja holowania.

  - wybór terenu,
  - ustalenie osi holowania,
  - podział zadań,
  - organizacja startowiska: holowanie w osi wiatru, holowanie z bocznym wiatrem, wyposażenie startowe,
  - ustalenie kręgu nad lądowiskiem,
  - prowadzenie listy wzlotów,
  - postępowanie przy awaryjnym zrzucie liny holowniczej /domy, woda,linie wysokiego napięcia./.
  5.3.1.6. Zasady sygnalizacji/tablice, radio/

  - rodzaje przekazywanych informacji,
  - kolejne komendy-przykłady:
  Instruktor - Na linie od strony południowej/dotyczy wyciągarki dwubębnowej/ startuje uczeń Kowalski do lotu np. po kręgu. Wiatr czołowy 2 m/s, włącz silnik!
  Wyciągarka. - Po uruchomieniu silnika powtarza informację i zgłasza - silnik pracuje.
  Instruktor. - Pilot gotów, podczepienie sprawdzone,
  Wyciągarka - Powtarza informacje,
  Pilot - Podaje do instruktora komendę - Jazda!
  Instruktor. - Do wciągarki podaje komendę - Jazda, jazda, jazda!
  Wyciągarka podaje ciąg.

  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu wykonywanego lotu instruktor podaje do wyciągarki komendę - Stop,stop, stop!

  - dodatkowe komendy podawane do wyciągarki przez pilota wykonującego lot na linie:
  - więcej ciągu!- " rowerek nogami",
  - dość ciągu, chcę się wyczepić! -ruchy poprzeczne nogami /pajacyk/.

  5.3.1.7. Osprzęt.
  - pomiar siły holowania, przyrządy, częstość kontroli,
  - bezpieczniki zrywowe,
  - rodzaje wyczepów paralotniowych i lotniowych.

  5.3.2. Szkolenie naziemne praktyczne:

  5.3.2.1. Nauka startu za holem.

  - przygotowanie skrzydła,
  - przygotowanie pilota,
  - sprawdzenie podczepienia pilota i wyczepu,
  - postawienie skrzydła i start /klasyczny lub odwrócoProgram szkoleniany/,
  - wyczepienie.

  5.3.2.2. Obsługa startu:
  - wybór miejsca startu,
  - rozlokowanie startowiska, lądowiska, miejsca przygotowania do startu, oraz miejsca odpoczynku, oznaczenie zgodnie z załącznikiem nr

  2 - Paralotnie

  - przygotowanie startującego,
  - kontrola gotowości /skrzydło, pilot, uprząż, wyczep, hol, wyciągarka, wiatr, przestrzeń/,
  - podawanie kolejnych informacji i komend,
  - kto startuje, na jakim skrzydle, kierunek i prędkość wiatru,
  - informacja o gotowości pilota do startu,
  - komenda do startu,
  - procedury przerwania startu,
  - prowadzenie listy wzlotów.

  5.3.2.3. Instruktarz:

  - metodyka nauki holowania w szkoleniu podstawowym,
  - metodyka nauki holowania pilotów doświadczonych (po ukończonym co najmniej ETAPIE I),
  - lot wznoszący się, sytuacje niebezpieczne i sposoby ich zapobiegania,
  - pilotaż a efektywność holowania,
  - wyczepy - nauka montażu podczepiania i wyczepiania. Możliwe nieprawidłowości ich działania,
  - organizacja lotów holowanych na lotniskach oraz zasady współpracy z kierownictwem lotów,
  - holowania z nawrotami jako elementy szkolenia sportowego.

  5.3.2.4. Obsługa wyciągarki:

  - kontrola przygotowania wyciągarki do pracy, której podlegają następujące elementy: silnik, sprzęgło, bębny, liny, gilotyna, układacz liny,
  - obieg informacji oraz nauka podawania komend,
  - regulacja siły ciągu i prędkości w zależności od fazy holowania i przebiegu lotu holowanego/paralotnie, lotnie/,
  - ściąganie liny z powietrza i rozciąganie,
  - kontrola siły ciągu na linie,- kontrola ułożenia lin na bębnie,
  - kontrola stanu liny stalowej, elastycznej i spadochronów hamujących,
  - uziemienie wyciągarki na stanowisku,
  - nauka łączenia zerwanej liny, kółka na końcu liny,
  - nauka czynności wykonywanych podczas holowania z nawrotami.

  5.3.3. Szkolenie w locie:

  5.3.3.1. Szkolenie w locie obejmuje 10 lotów za holem.

  5.4. Ograniczenia.

  5.4.1. Szkolenie w locie może się odbywać przy wietrze do 6 m/s


  Wymagania dla uzyskania poszczególnych uprawnień. 

  - Pilot na uprawnienie do lotów za wyciągarką-musi zaliczyć wykład z zakresu części 5.3.1. i 5.3.2. w wymiarze 2 godzin, oraz 10 lotów za wyciągarką.
  - Operator na uprawnienie do obsługi wyciągarki - musi zaliczyć wykład z zakresu części 5.3.1. i 5.3.2. w wymiarze 2 godzin, ćwiczenia praktyczne z zakresu części 5.3.2.4. w wymiarze 10 godzin, oraz wykonać 50 holi pod nadzorem operatora z uprawnieniami do holowania.

Comments